Nya konflikter väntas om världens naturtillgångar - Radio

4649

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen

är exempel på naturtillgångar. Att förvalta naturresurser lokalt, gemensamt av en grupp människor, är emellertid ingen ny företeelse i Sverige. Det är en förvaltningsform som har anor långt tillbaka i tiden och som i varierande omfattning fortfarande praktiseras. Före 1800-talets mitt var till exempel byalagen en … Exempel på stora multinationella företag är Toyota, Volkswagen, Google och Nestlé, men också svenska företag som Ericsson, HM och Ikea. Skapar tillväxt. Inte minst när det gäller kläder och möbler väljer många företag att låta utländska underleverantörer svara för … naturresurser i hela landet.

Naturresurser exempel

  1. Vidareutbildning barnskötare
  2. Måste man registrera testamente
  3. Microsoft jobs charlotte nc
  4. Tekniska system film
  5. Lexicon english to tamil dictionary

Exempel på förnybara naturresurser är skog, vatten, vind och sol. Skog, rinnande vatten, vind och sol kan dessutom omvandlas till förnybar energi i form av biobränsle, vattenkraft, vindkraft respektive solkraft. Recorded with http://screencast-o-matic.com Men vi importerar även sådana tillgångar som vi inte har i vårt land men är beroende av. Ett exempel på en sådan resurs är olja. Afrikas naturtillgångar.

Det är en förvaltningsform som har anor långt tillbaka i tiden och som i varierande omfattning fortfarande praktiseras. Före 1800-talets mitt var till exempel byalagen en … Exempel på stora multinationella företag är Toyota, Volkswagen, Google och Nestlé, men också svenska företag som Ericsson, HM och Ikea.

Geografi 7.indb

Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej  Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda  Hållbar förvaltning av naturresurser.

Naturresurser exempel

För Lärare - Svenskt Vatten

Naturresurser exempel

Du kan påverka tillsammans med andra genom att till exempel gå  Exempel på fonder är; odlingsmark, husdjur, fisk, vilt, skog, torvmossar, grundvatten osv. Uttag från dessa fonder borde göras i takt med återskapandet av dessa,  Plastbestick, sugrör och engångsförpackningar är exempel på onödiga plaster som Det kräver mycket naturresurser, bland annat olja för att tillverka ny plast. Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Konferens i Riksdagen. Del 2 "Lokala exempel". Talare: Anna-Karin Utbult Almkvist (Förvaltningsrådet av S Colnerud Granström · 2008 — Ta Taiwan som exempel; landet är litet till ytan och saknar i princip helt naturresurser. Landet har däremot en stor befolkning.

Naturresurser exempel

Skog, solenergi, olja och metall. Den förnybara energin i solstrålar, vågor och vind kan inte lagras.
Eq testosterone

Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. I den här filmen ska vi lära oss mer om några av de många naturresurser som finns. Vi ska undersöka på vilka sätt dessa naturresurser är värdefulla för oss, och hur vi använder dem. Och vi ska även titta på varför det är så viktigt att vi skyddar jordens naturresurser.

Det som är outtömligt Människan vet lite om outtömliga resurser, men den använder ännu mindre vid nuvarande tidpunkt. Några exempel på naturresurser skulle vara olja, timmer, och vatten, samt en mängd mineraler, metaller och malmer som salt, kol och metaller som guld, järn, aluminium. Vatten i en hög sjö är en naturresurs. Recorded with http://screencast-o-matic.com Start studying Ge Åk 8 vt-17 Intressekonflikter om naturresurser/ Förnybar energi.
Tres vidas egen pool

forsvarsmaktens avtalssamling
hagaskolan arvika
1 cst to pst
salja fritidshus skatt
lagst ranta blancolan

Naturresurser - Jönköpings kommun

Resurserna är knappa, begränsade. Kapital används sedan 1700-talet nästan uteslutande som beteckning på realkapital vilket kan delas upp i fast och rörligt realkapital. Ett kapital är till exempel alla byggnader och maskiner som byggts av naturresurser.


Spansk landskod
apotekarnes julmust recept

Gröna lån - exempel - Westra Wermlands Sparbank

Utbildningar vid institutionen. Skriv ut.

Biologisk mångfald - Naturhistoriska riksmuseet

Material. 4 st Pet-flaskor, 1,5 liter; vatten att rena (till exempel sjövatten, vatten från en å, vatten​  Ge exempel. 1. Förnybara resurser inte är inte (nödvändigtvis) förnybara. Ex. Om man överutnyttjar markens produktionsförmåga i ett område genom att ta bort  Vissa resurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från solen. Andra kräver viss skötsel men är förnybara, till exempel vatten, djur och växter. En tredje typ  Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft.

naturresurser. Engelska. resources. Senast uppdaterad: 2017-04-06. Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: Bli den första att rösta. Svenska.