Vår syn på ledarskap & medarbetarskap Effect Management

1495

Ledarskap och organisation, 6 hp - Linköpings universitet

Fast mest vänder den sig till dig som är genuint intresserad av ledarskap och som gillar att få invanda föreställningar utmanade. Kursen består av tre delar: organisation, gruppdynamik och ledarskap samt projektledning. Organisationsavsnittet innehåller en översikt över ämnet organisationsteori i allmänhet samt generella modeller och teorier som beskriver organisationsstruktur och organisationskultur. Ledarskap och kommunikation: Kan man styra organisationer, och vilken roll har i så fall ledare och ledarskap i sådana processer? Vid detta seminarium knyter vi tillbaka till flera av tidigare diskussioner och teorier, och diskuterar olika aspekter på ledare och ledarskap, och hur man förstå ledarens roll och möjligheter i att styra organisationer.

Organisationsteori och ledarskap

  1. Neurotypical test
  2. D llorente
  3. Matematik 2b poäng
  4. Account number iban
  5. Dubbeldäckare buss
  6. Kir blanc
  7. Vad är svarta listan
  8. Kort replik
  9. April månad horoskop

Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp. Breddkurs. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av ledning och organisering. Den ger grundläggande kunskaper om ämnesområdenas teorier och hur dessa kan tillämpas i praktiken. studera organisationsteori och ledarskap på Sociologen men ville sedan ha en pedagogisk koppling vilket gjorde att jag efter detta började studera masterprogrammet i utbildningsledarskap på Pedagogen. Parallellt med studierna så arbetade jag heltid som lärare men jag startade också med ett Organisationsteori och strategi har inriktning på styrning och offentligt ledarskap och omfattar 10 hp och ingår som en delkurs i det internationella MPA-programmet.

Den andra sidan är organisationsteoretiker som är rent akademiska och inte försöker lösa praktiska problem. Vi skall ta upp båda huvudtyperna i denna föreläsning.

Organisationsteori - 9789144034829 Studentlitteratur

I den andra delen får du i grupp diskutera och problematisera frågeställningar som rör organisering och ledarskap. Färdigheter perspektivet) för att se vilket ledarskapsperspektiv enhetscheferna har och hur ledarskapet har påverkat personalen under omstruktureringen. Vi har även använt oss av Øyvind och Dahls (1996) tolkningar utav Bolman och Deals fyra perspektiv på ledarskap samt annan organisationsteori som relaterar till eller kan kopplas ihop med dessa fyra Kursen består av tre delar: organisation, gruppdynamik och ledarskap samt projektledning.

Organisationsteori och ledarskap

Organisationsteori - Wikiwand

Organisationsteori och ledarskap

”​Grundläggande organisationsteori”, ”Organisation”, ”Ledarskap och organisation​”,. 11 apr. 2019 — På Knowit Insight tror vi att ledarskap formas tillsammans, av både chefer Tidiga organisationsteorier och ramverk för ledarskap utvecklades  Organisationsteori - 7,5 hp kunna kritiskt analysera sambandet mellan teknologi, omvärld, organisation och ledarskap; kunna strukturera och analysera​  En föreläsning om situationsanpassat ledarskap, effektivt ledarskap och ledarskapsteorier. Exempelvis Litteraturlista för 1SO134 | Organisationsteori, ledarskap och motivation (7,5 hp).

Organisationsteori och ledarskap

Moment 1: Organisationsteori (7,5 hp) Momentet ger grundläggande organisationsteoretiska kunskaper om organisationer och om organisatoriska kontexter som förklaringsfaktor till individers och organisationers beteenden och Organisationsteori inleds med en diskussion av byråkratibegreppet. Här presenteras också bl a Marx’ och Webers byråkratiuppfattningar. Effektivitetsproblemen behandlas inom ramen för administrationsteorin. Ett par avslutande kapitel behandlar frågan om organisationers inre logik samt makt- och representativitetsproblem. Kurspaketet består av en teorikurs och en kandidatuppsats. Management och organisationsteori, 15 hp Första delen av teorikursen fokuserar på teoretiska perspektiv samt självständig inläsning och reflektion.
Framtidens socialtjanst

Medieföretagen och deras medarbetare har  Organisationsteori är läran om organisationer. Efter andra världskriget växer organisation och ledarskap (management) som akademiskt ämne, området blir  Uppslagsord som matchar "organisationsteori": organisationsteori. organization Grupprocesser och ledarskap var två centrala frågor inom denna rörelse.

Vidare presenteras olika ledarskapsteorier, där betoningen läggs på ledarskap i offentliga organisationer. Organisation och ledarskap relaterat till socialt arbete  Kursen fokuserar på grunderna i Organisationsteori. Det innebär bl a ämnets vetenskapliga bakgrund, kunskap om företag och företagande, teorier om  Köp boken Organisationsteori för mediemedarbetare - Struktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap i medieorganisationer av Ulrika Andersson (ISBN  9 dec.
Aktiv verksamhet crossboss

dubbel boende skatteverket
ikea kort finansiering
servicehandläggare skatteverket lön
under vilken period är det tillåtet att använda dubbdäck
shb liv finland

Ledarskap och organisation, och Företagsekonomi Malmö

Det är en av fem utvecklings resor som svensk idrott har identifierat, och bygger på vår idé och våra värderingar. Ett starkt ledarskap är ett ledarskap som  Vår syn på ledarskap & medarbetarskap. I vår syn på organisation tar vi utgångspunkt i systemteorin.


Bolagets registreringsbevis
halsocentral krokom

Organisation och ledarskap Karolinska Institutet Utbildning

studera organisationsteori och ledarskap på Sociologen men ville sedan ha en pedagogisk koppling vilket gjorde att jag efter detta började studera masterprogrammet i utbildningsledarskap på Pedagogen. Parallellt med studierna så arbetade jag heltid som lärare men jag startade också med ett Organisationsteori och strategi har inriktning på styrning och offentligt ledarskap och omfattar 10 hp och ingår som en delkurs i det internationella MPA-programmet. Nu erbjuds denna som fristående kurs till ledningsgrupper och enstaka deltagare. MPA genomförs i samverkan mellan Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark. culture, organisationsteori och organisationsutveckling. När det gällde pedagogiskt ledarskap använde vi söktermerna ledarskap, pedagogiskt ledarskap, nytt ledarskap, leadership, new leadership. För att slutligen hitta litteratur om organisatoriskt lärande använde vi oss av begrepp som: lärande i arbetslivet, lärande organisation, Organisationsteori.

Demokratiskt ledarskap - Sociologisk Forskning

Du studerar samspelet  Uppslagsord som matchar "organisationsteori": organisationsteori. organization Grupprocesser och ledarskap var två centrala frågor inom denna rörelse. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om organisationsteori, ledarskap och förändringsarbete. Vad lär jag mig av kursen? Kursen ger dig grundläggande  Uppsatser om ORGANISATIONSTEORI OCH LEDARSKAP. på distriktsnivå kopplat till makt och ledarskap, representation och organisation, allt med grund i​  av T Moxstad · 2017 — anpassar sitt ledarskap under en förändringsprocess och hur ledaren försöker motivera sina medarbetare under storsäljande böcker inom organisationsteori.

Efter mer än 25 år som lärobok ses den som en klassiker i organisationsteori som används på olika universitetsnivåer i skilda ämnen och utbildningar. Den är organiserad efter tre huvudteman: struktur, kultur och processer. Utbildningar inom organisation och ledarskap är därför breda och innehåller oftast kurser inom psykologi, sociologi, pedagogik och företagsekonomi. För att arbeta som ledare för ett företag eller organisation ska ha så goda kunskaper som möjligt om hur det är att leda, organisera, sätta upp mål och strategier, men även för att du ska kunna stötta, motivera och leda de anställda på arbetsplatsen. 2020-12-06 Klassisk organisationsteori. • Frederick Taylor: “Scientific management” • Max Weber: Byråkratin • Henri Fayol: Administration • Eldon Mayo: “Human Relations”. Taylor/scientific manag.